Wat is mediation?

Mediaton is een snelle route vergeleken met de gang naar de rechtbank. Soms is het probleem opgelost voordat je zelfs maar in de rechtszaal staat. In een paar maanden kan een mediation al afgerond zijn, en vaak zelfs nog sneller: binnen een paar weken of zelfs in één gesprek van een paar uur.

Tijdens mediation krijgen de deelnemers de kans om hun verhaal te doen en naar elkaar te luisteren. We delen inzichten, onderzoeken belangen en bespreken mogelijke oplossingen. Dan gaan we samen op zoek naar een definitieve oplossing. En weet je, het resultaat kan verrassend zijn! Soms komen we tot een oplossing waarbij de relatie intact blijft. Maar zelfs als dat niet zo is, hebben de deelnemers in ieder geval de kans gehad om het op een goede manier af te sluiten.

Belangrijk is dat je zelf de touwtjes in handen hebt. Je hoeft een beslissing niet aan iemand anders over te laten, zoals een rechter. Je kan zelf bepalen wat voor jou de beste oplossing is. En dat kan nog wel eens anders uitpakken dan je aanvankelijk dacht!

Een gerechtelijke procedure kijkt vaak alleen naar het verleden en naar de juridische kant van het verhaal. Maar met mediation richten we ons op de toekomst en op alle aspecten van het conflict, dus juist niet alleen de juridische. We zoeken samen naar een oplossing die voor iedereen werkt. En eerlijk is eerlijk, het lukt niet altijd. Soms loopt een mediation vast of kom je maar deels tot een oplossing. En in dat geval kun je altijd nog besluiten om een deel van het geschil aan de rechter voor te leggen.

Bij mediation kunnen we meerdere zaken tegelijkertijd behandelen, waar meerdere mensen bij betrokken zijn. Er zijn eigenlijk geen echte beperkingen, zolang het maar behapbaar blijft.

Over het algemeen is mediation sneller en goedkoper dan een gang naar de rechtbank. We hoeven geen ingewikkelde juridische stukken in te dienen en als advocaten deelnemen, hebben ze een andere rol dan tijdens een rechtszaak.

Mijn diensten

Je kunt altijd op mij rekenen voor snelle en doeltreffende hulp, wat voor uitdaging je ook hebt. Ik ben er voor jou, ongeacht wat er op je pad komt.

Arbeidsmediation:

In het arbeidsrecht draait het niet alleen om regels; het gaat vooral om de mensen en de organisatie achter een probleem. Wanneer er een conflict dreigt of al aanwezig is, zijn er altijd verschillende kanten om te bekijken, verder dan alleen de juridische kant. Zakelijke belangen, persoonlijke gevoelens en de diepere redenen waarom mensen zich zo gedragen spelen allemaal een rol bij het vinden van de beste oplossing. Met behulp van mediationtechnieken en een aanpak die gericht is op voorkomen van problemen, kunnen we vaak een positief resultaat bereiken voor iedereen die erbij betrokken is.

Zakelijke mediation:

Bij zakelijke mediation draait het niet alleen om het volgen van regels; het gaat vooral om de mensen en de organisatie achter de problemen. Mijn doel is om een goede oplossing te vinden waarbij zowel zakelijke als persoonlijke belangen worden meegenomen; dus een bredere oplossing dan een juridische. Met behulp van mediationtechnieken en een aanpak die gericht is op het voorkomen van problemen, werk ik eraan om positieve resultaten te behalen die goed zijn voor iedereen die erbij betrokken is.

Preventieve mediation:

Bij preventieve mediation focus ik op het voorkomen van ruzies voordat ze echt groot worden. Ik ga er actief mee aan de slag en gebruik allerlei mediationtechnieken om de sfeer goed te houden en problemen te voorkomen. Mijn doel is om iedereen op een positieve manier te begeleiden, zodat we een prettige en harmonieuze werkplek behouden.

Externe vertrouwenspersoon:

Als externe vertrouwenspersoon ben ik er voor de medewerker om een veilige en vertrouwelijke plek te bieden waar zorgen gedeeld kunnen worden. Mijn rol is om te luisteren, te ondersteunen en als het nodig is te begeleiden, allemaal met als doel om bij te dragen aan een werkomgeving die veilig en respectvol is. Vertrouwen en discretie is daarbij van levensbelang.

Daarnaast adviseer ik het management en geef ik voorlichting aan de organisatie.

Onderzoek naar arbeid, organisatie en samenwerking:

Mijn werk houdt in dat ik onderzoek doe naar werk, de organisatie daarvan en hoe mensen samenwerken. Ik ga er grondig mee aan de slag om te begrijpen wat er speelt en waar de knelpunten zitten. Mijn doel is om praktische adviezen te geven die helpen om werkomstandigheden en de samenwerking binnen de organisatie te verbeteren. Het belangrijkste is dat deze adviezen praktisch zijn en echt effect hebben.