Over mij

Met inmiddels 30 jaar ervaring als advocaat, richt ik mij al geruime tijd op preventie en de-escalatie. Vanuit mijn achtergrond zie ik veel situaties waarin zaken misgaan. Een gang naar de rechter is vaak niet de oplossing.

De druk op mensen lijkt steeds groter te worden, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. Een van de oorzaken hiervan is dat mensen thuis onder druk kunnen staan, onder andere door problemen in organisaties, sluimerende conflicten (ook op de werkvloer) en de druk om boven hun eigen niveau te presteren.

Daarnaast merk ik dat het gedrag binnen organisaties te wensen kan overlaten: dreigende conflicten, ongewenst gedrag, stroef lopende bedrijven vanwege een gebrek aan samenhang, het ontbreken van teamverband of onduidelijke werkprocessen.

Vaak kunnen deze problemen worden aangepakt door kleine ingrepen, door in gesprek te gaan met mensen, enzovoort. Mijn ervaring stelt mij in staat om effectieve oplossingen aan te dragen om deze situaties te verbeteren en een positieve verandering te bewerkstelligen.

Neem vrijblijvend contact op