Externe vertrouwenspersoon

Als externe vertrouwenspersoon ben ik er om te helpen bij situaties van ongewenst gedrag op de werkvloer. Als medewerkers problemen ervaren, kunnen ze bij mij aankloppen om hun verhaal te vertellen, steun en advies te krijgen, en samen te zoeken naar een oplossing die voor hen werkt. Mijn missie is om een veilige en respectvolle werkomgeving te bevorderen waarin iedereen zich gerespecteerd en gehoord voelt. Dus als je hulp nodig hebt, sta ik klaar om te helpen!

Waarom kiezen voor een externe vertrouwenspersoon?

Als externe vertrouwenspersoon heb ik een paar voordelen ten opzichte van een collega binnen het bedrijf.

Als externe vertrouwenspersoon ben ik volledig onafhankelijk. Ik heb geen persoonlijke banden binnen het bedrijf.

Ook als het gaat om tijd, ben ik vaak beter beschikbaar dan iemand binnen het bedrijf. Stel je voor dat een medewerker dringend hulp nodig heeft, maar de interne vertrouwenspersoon bezig is met andere taken en niet meteen kan helpen. Als externe vertrouwenspersoon kan ik me volledig richten op de eerste opvang en het bieden van ondersteuning, waardoor we snel kunnen handelen om iemand te helpen zich weer veilig te voelen op het werk.

Als externe vertrouwenspersoon heb ik dus verschillende taken:
  1. Luisteren naar het verhaal van het slachtoffer: Ik ben er om te luisteren naar wat er is gebeurd en hoe iemand zich voelt. Het is belangrijk dat het slachtoffer zijn of haar verhaal kwijt kan.
  2. Adviseren over de mogelijkheden om het probleem op te lossen: Nadat ik het verhaal heb gehoord, geef ik advies over wat het slachtoffer kan doen om het probleem aan te pakken. Dit kan verschillende opties omvatten, afhankelijk van de situatie.
  3. Begeleiden van het slachtoffer bij het nemen van stappen: Ik help het slachtoffer bij het zetten van stappen om het probleem op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ik help bij het opstellen van een klacht of het praten met de juiste mensen binnen de organisatie.
  4. Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties: Als het nodig is, verwijs ik het slachtoffer door naar andere instanties die kunnen helpen, zoals een psycholoog of een juridisch adviseur.
  5. Het geven van voorlichting aan de organisatie en het adviseren van het management.

Het allerbelangrijkste is dat ik gebonden ben aan geheimhouding. Dat betekent dat ik geen informatie over een zaak aan anderen zal verstrekken zonder toestemming van het slachtoffer. Deze vertrouwelijkheid is essentieel om een veilige omgeving te creƫren waarin mensen hun problemen kunnen delen en hulp kunnen zoeken.

Meer weten? Neem dan contact op!