VERTROUWEN

Mijn dienstverlening draait om vertrouwen. Dat is een belangrijke basis, zeker binnen een team of organisatie, om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel, aan succes en groei.

Vertrouwen leidt tot innovatie en draagt bij aan continuïteit van een organisatie.
Daarom is het belangrijk die basis te onderhouden door scheurtjes te voorkomen, te repareren en het fundament regelmatig te controleren. De diensten die ik aanbied (mediation, vertrouwenspersoon en vertrouwelijk onderzoek naar die basis) dragen daar aan bij.

Wat levert dat op:

  1. Teamwork en samenwerking: Vertrouwen tussen teamleden creëert een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om ideeën te delen, feedback te geven en elkaar te ondersteunen. 
  2. Effectieve communicatie: Vertrouwen vormt de basis voor open en eerlijke communicatie. Wanneer medewerkers vertrouwen hebben in elkaar en in het leiderschap van de organisatie, zal goede communicatie bijdragen aan een beter verloop van de samenwerking. Zie het als een soort smeermiddel binnen een organisatie.
  3. Innovatie en creativiteit: Een cultuur van vertrouwen moedigt initiefrijk gedrag aan en stimuleert creativiteit en innovatie. Medewerkers voelen zich vrij om nieuwe ideeën te verkennen en te experimenteren.
  4. Productiviteit en prestaties: Vertrouwen binnen een organisatie leidt tot hogere niveaus van betrokkenheid en tevredenheid onder medewerkers. Dit vertaalt zich in verbeterde productiviteit en prestaties.
  5. Klantrelaties: Vertrouwen is ook van vitaal belang voor het opbouwen van sterke klantrelaties. Wanneer medewerkers vertrouwen hebben in de producten, diensten en beloften van hun organisatie, stralen ze dit vertrouwen uit naar klanten, wat resulteert in een grotere klanttevredenheid en loyaliteit.

Mijn diensten

Je kunt altijd op mij rekenen voor snelle en doeltreffende hulp, wat voor uitdaging je ook hebt. Ik ben er voor jou, ongeacht wat er op je pad komt.

Arbeidsmediation:

In het arbeidsrecht draait het niet alleen om regels; het gaat vooral om de mensen en de organisatie achter een probleem. Wanneer er een conflict dreigt of al aanwezig is, zijn er altijd verschillende kanten om te bekijken, verder dan alleen de juridische kant. Zakelijke belangen, persoonlijke gevoelens en de diepere redenen waarom mensen zich zo gedragen spelen allemaal een rol bij het vinden van de beste oplossing. Met behulp van mediationtechnieken en een aanpak die gericht is op voorkomen van problemen, kunnen we vaak een positief resultaat bereiken voor iedereen die erbij betrokken is.

Zakelijke mediation:

Bij zakelijke mediation draait het niet alleen om het volgen van regels; het gaat vooral om de mensen en de organisatie achter de problemen. Mijn doel is om een goede oplossing te vinden waarbij zowel zakelijke als persoonlijke belangen worden meegenomen; dus een bredere oplossing dan een juridische. Met behulp van mediationtechnieken en een aanpak die gericht is op het voorkomen van problemen, werk ik eraan om positieve resultaten te behalen die goed zijn voor iedereen die erbij betrokken is.

Preventieve mediation:

Bij preventieve mediation focus ik op het voorkomen van ruzies voordat ze echt groot worden. Ik ga er actief mee aan de slag en gebruik allerlei mediationtechnieken om de sfeer goed te houden en problemen te voorkomen. Mijn doel is om iedereen op een positieve manier te begeleiden, zodat we een prettige en harmonieuze werkplek behouden.

Externe vertrouwenspersoon:

Als externe vertrouwenspersoon ben ik er voor de medewerker om een veilige en vertrouwelijke plek te bieden waar zorgen gedeeld kunnen worden. Mijn rol is om te luisteren, te ondersteunen en als het nodig is te begeleiden, allemaal met als doel om bij te dragen aan een werkomgeving die veilig en respectvol is. Vertrouwen en discretie is daarbij van levensbelang.

Daarnaast adviseer ik het management en geef ik voorlichting aan de organisatie.

Onderzoek naar arbeid, organisatie en samenwerking:

Mijn werk houdt in dat ik onderzoek doe naar werk, de organisatie daarvan en hoe mensen samenwerken. Ik ga er grondig mee aan de slag om te begrijpen wat er speelt en waar de knelpunten zitten. Mijn doel is om praktische adviezen te geven die helpen om werkomstandigheden en de samenwerking binnen de organisatie te verbeteren. Het belangrijkste is dat deze adviezen praktisch zijn en echt effect hebben.